ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਕੰਮ ਕਰਲੋ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਕਰਮਾ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁ ਬਿਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮ ਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰ ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਸਾਨ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Guru Granth Sahib ji

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *