ਇਹਨਾਂ 8 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿ-ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ-ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰ-ਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ-ਰ ਗ੍ਰਿ-ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ – ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਬਦ-ਲਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿ-ਯ-ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ-ਤੀ-ਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁ-ਸਾਰ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ – ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗ-ਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁਟ-ਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਅਖੀਰ ਇਹ ਭਾਗ-ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ-ਦਨੀ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਕੰਮਧੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰਵਾ-ਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾ-ਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅ-ਧੂ-ਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵਪਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮੱਝੌਤੇ ਮਿਲਣਗੇ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭ-ਦਾ-ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਨਾਵ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍-ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ-ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਜੀ-ਵ-ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ।

 

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ । ਕਾਰਿਆਸ-ਥਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨ – ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤੀ ਹੋਵੋਗੇ । ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ । ਪਰਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵਲੋਂ ਛੁਟ-ਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਣਗੇ । ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ-ਸਤ ਕਰਣਗੇ । ਆ-ਮ-ਦ-ਨੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ । ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰ-ਧਤ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਿ-ਲਿ-ਅਤ ਅਤੇ ਯੋ-ਗ-ਤਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੱ-ਛਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ । ਬੱ-ਚੀ-ਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ । ਸਾ-ਮਾ-ਜ-ਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ – ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਾਂਗੇ । ਵਿ-ਸ਼ੇ-ਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨਜ-ਦੀਕੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ-ਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ । ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੋਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ । ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਤਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਰਹਾਂਗੇ । ਪਰ-ਵਾਰਿ-ਕ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ । ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿ-ਅਮ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼-ਖਬ-ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰ-ਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ-ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਦਾਂਪਤਿਅ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਤਨਾਵ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜਦੀਕੀ ਆਵੇਗੀ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਘੁੱਮਣ – ਫਿਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਗੇ । ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਣਗੇ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ । ਖਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ । ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਧੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਰਣਗੇ । ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਾਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਧੇਗੀ ।

ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਸਮਾਂ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਚਲ ਰਹੇਗਾ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ । ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਾਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ – ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੱਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਸਬਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ । ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੇਂਗੀਂ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ – ਜੁਲੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਬਿਜਨੇਸ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਮੱਝੌਤਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਚ – ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੜ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ – ਚੜਾਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੱਧ ਫਲ ਦਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁ ਭ ਵ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣਾ – ਜੁਲਨਾ ਰਹੇਗਾ । ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਟਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ । ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਤੁਸੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿ ਸੂਸ ਕਰਣਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ । ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ । ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਬਚਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਾਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਤ ਕਰੋ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦਿਓ ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ – ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਰਾਬਰ – ਬਰਾਬਰ ਰਹਾਂਗੇ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ – ਚੜਾਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *