ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਚੱਟਣੀ

ਲੱਕ ਦਰਦ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫਾਲ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਦ-ਰ-ੜ ਫ-ਰਾ-ਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸ਼ਬਦ ਬਲੈਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਕ ਲੇਵੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਵਾਇਨ ਸੁੰ-ਡ ਬਦਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *