ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਜਮਾਓ-ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਦਾ ਜੋਸ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੈ,ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ

ਗ਼-ਲ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਸਣ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਤਾ-ਰ-ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਟਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੋ-ਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨ-ਸਾਂ ਵੀ ਟਾਇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਅਾਂ ਹੋੲੀਅਾਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *