2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਦੰਦ ਜਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੇ

ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਂ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਦੰਦ ਹੋਣਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦੇ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਮਕ ਜਾਣਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਲਗੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲਗੇਟ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲਗੇਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ-ਰ-ਸ਼

ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *