2 ਮਿੰਟਾ ਚ ਆਵੇਗੀ ਬਾਹਰ ਛਾਤੀ ਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਚ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਜਮ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਚ ਬਲਗਮ ਜਮ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ

ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਚ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਨੁਸਖਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/HC8CjgGcw8w” title=”ਛਾਤੀ ਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ 2 ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ_ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਸਫਾਈ•ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *