ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਮੰਗਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਪਲੈਨੇਟ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਮਰਪਣ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਲ ਅਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ, ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰ:
ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਮੰਗਲ ਦੇਵ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ “ਓਮ ਕਰਮ ਕ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੋਮ ਸਾਹ ਭਉਮਯ ਨਮਹ”।
ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੰਤਰ “ਓਮ ਆਦਿਤਿਆਯ ਨਮਹ” ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਦਾਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਲਾਲ ਚੰਦਨ, ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਉਪਚਾਰ:
-ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ।
– ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
– ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।
– ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
– ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਮੰਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਮੰਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਰਲ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *