Singh: ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ

Singh ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗਿੱਜੀ ਭੰਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੱਲ 1762 …

Singh: ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ Read More