Sahibzades: ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇ ਹੋਇਆ

Sahibzades ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ …

Sahibzades: ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇ ਹੋਇਆ Read More