ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ

ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ …

ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ Read More