ਹੱਡਬੀਤੀ: ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ

ਹੱਡਬੀਤੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ …

ਹੱਡਬੀਤੀ: ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ Read More