ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ 36 ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਤਮ

ਦੋਸਤੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਮੁਟਾਪਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਗੈਸ ਕਬਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਗਲਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੁੱਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜੇ ਦੋ ਬਾਲਟੀ ਨੇ ਹਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਨੀੰਬੂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੇਲ ਦਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *