33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਦੇਖੇਗਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ:- ਜੜ੍ਹ, ਰੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ, ਮਨੁੱਖ, ਪੂਰਵਜ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੇਵੀ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ, ਫੈਲਣਾ, ਅਨੰਤ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪੰਥਵਾਦੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹੋ।

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਕੋਟਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਿ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ।

ਵੈਦਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:-
ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਸਮੂਹ, ਵਾਸੂ ਸਮੂਹ, ਰੁਦਰ ਸਮੂਹ, ਮਰੁਤਗਨ ਸਮੂਹ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 33 ਕਿਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀ 33 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਯਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ 33 ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਪਰੋਕਤ 33 ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ 33 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਾਸੂ ਹਨ। ਵਾਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਵਾਸੂ ਹਨ: ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਅੱਠ ਵਾਸੂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

2. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਰੁਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 11 ਰੁਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ:- ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਨ, ਵਿਅਨ, ਸਮਾਨ, ਉਦਾਨ, ਨਾਗ, ਕੁਰਮਾ, ਕਿਰਕਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਅਤੇ ਧਨੰਜੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਉਪਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 11 ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰੁਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਵੇ। 8 ਵਸੂਸ ਅਤੇ 11 ਰੁਦਰ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਬਣ ਗਏ।

3.12 ਆਦਿਤਿਆ ਹਨ। ਆਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸੂਰਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 12 ਆਦਿਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਵਾਸੂ, 11 ਰੁਦਰ ਅਤੇ 12 ਆਦਿਤਿਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 31 ਤੱਤ ਸਨ।

4.32ਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਊਰਜਾ। 33ਵਾਂ ਯਜ ਹੈ। ਯਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 33 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ:
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੋਟਿ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 33 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਮ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਦਿਤਯ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਿਤਯ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਜਨਿਆ, ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿਤਿਆ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 12 ਮੈਂਬਰ, ਵਾਸੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਵਿਚ 8 ਮੈਂਬਰ, ਰੁਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਯਜਜਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 33 ਕਰੋੜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਕਿਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ, ਅਫਰੀਕੀ, ਰੂਸੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰ।

ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਸੱਪ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ‘ਅਜਾ ਏਕਪਦ’ ਅਤੇ ‘ਅਹਿਤਰਬੁਧਨਿਆ’ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ‘ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ’ ਮਾਰੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਇੰਦਰ ਦੇ ‘ਵਰਿਸ਼ਭਾ’ (ਬਲਦ) ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ:
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ 33 ਦੇਵਤੇ ਹਨ:-
12 ਆਦਿਤਯ:- 1.ਅੰਸ਼ੁਮਨ, 2.ਆਰਯਮਨ, 3.ਇੰਦਰ, 4.ਤਵਸ਼ਟਾ, 5.ਧਾਤੂ, 6.ਪਰਜਨਿਆ, 7.ਪੂਸ਼ਾ, 8.ਭਾਗਾ, 9.ਮਿੱਤਰਾ, 10.ਵਰੁਣ, 11.ਵਿਵਾਸਵਨ ਅਤੇ 12. ਵਿਸ਼ਨੂੰ.

8 ਵਸੂਸ:- 1. ਆਪ, 2. ਧਰੁਵ, 3. ਸੋਮ, 4. ਧਾਰ, 5. ਅਨਿਲ, 6. ਗੁਦਾ, 7. ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਅਤੇ 8. ਪ੍ਰਭਾਸ਼।

11 ਰੁਦਰ:- 1.ਸ਼ੰਭੂ, 2.ਪਿਨਾਕੀ, 3.ਗਿਰੀਸ਼, 4.ਸਥਾਨੁ, 5.ਭਾਰਗ, 6.ਭਾਵ, 7.ਸਦਾਸ਼ਿਵ, 8.ਸ਼ਿਵ, 9.ਹਰ, 10.ਸ਼ਰਵ ਅਤੇ 11.ਕਪਾਲੀ।

2 ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ:- 1.ਨਾਸਾਤਯ ਅਤੇ 2.ਦਸਤਰਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ: 12+8+11+2=33

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨ:-
49 ਮਰੁਤਗਨ: ਮਰੁਤਗਨ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੁਦਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਦਿਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂਤਗਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਰੂਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੁਤਗਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਪੇਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰੀਸ਼ਿਤ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਰ. 1.85.4)। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਾਯੁਕੋਨ ਦਾ ਦੀਕਪਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੂਤਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

7 ਮਾਰੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- 1. ਆਵਹ, 2. ਪ੍ਰਵਾਹ, 3. ਸੰਵਾਹ, 4. ਉਦਵਾਹ, 5. ਵਿਵਾਹ, 6. ਪਰਵਾਹ ਅਤੇ 7. ਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਵਾਯੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਗਣ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ – ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ, ਇੰਦਰਲੋਕ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 49 ਮਾਰੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

12 ਸਾਧਿਆਦੇਵ: ਅਨੁਮੰਤਾ, ਪ੍ਰਾਣ, ਨਰ, ਵੀਰਯ, ਯਾਨ, ਚਿੱਟੀ, ਹੇਅ, ਨਯ, ਹੰਸ, ਨਾਰਾਇਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਭੂ, ਇਹ 12 ਸਾਧਿਆਦੇਵ ਹਨ, ਜੋ ਦਕਸ਼ਪੁਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਧਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:- ਮਾਨਸ, ਅਨੁਮੰਤਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਨੂ, ਨਾਰਾਇਣ, ਤਪਸ, ਨਿਧੀ, ਨਿੰਮੀ, ਹੰਸ, ਧਰਮ, ਵਿਭੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ।

64 ਅਭਾਸਵਰ: ਤਮੋਲੋਕ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵਨਿਕਯ ਹਨ- ਅਭਾਸਵਰ, ਮਹਾਭਾਸਵਰ ਅਤੇ ਸਤਿਆਮਹਾਭਾਸਵਰ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਭੂਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

12 ਯਮਦੇਵ: ਯਦੂ ਯਯਾਤੀ ਦੇਵ ਅਤੇ ਰਿਤੂ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਮਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10 ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ: ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ।
੨੨੦ ਮਹਾਰਾਜਿਕ:

30 ਤੁਸ਼ਟਿਤ: ਇੱਥੇ 30 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਰੋਚਿਸ਼ਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਤ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਿਪਾਸਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ- ਊਰਜ, ਸੰਭ, ਪ੍ਰਗਿਆ, ਦੱਤੋਲੀ, ਰਿਸ਼ਭ, ਨਿਸ਼ਾਚਰ, ਅਖਰੀਵਤ, ਚੈਤਰ, ਕਿਮਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਖਸ਼ੂਸ਼ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਿਤ ਨਾਮ ਦੇ 12 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ, ਪੂਰਵਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰੋਚਿਸ਼ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਸਵਯੰਭੁਵ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਸ਼, ਪ੍ਰਤੋਸ਼, ਸੰਤੋਸ਼, ਭਦ੍ਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਦਾਸਪਤੀ, ਇਦਮ, ਕਵੀ, ਵਿਭੂ, ਸਵਹਣ, ਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਰੋਚਨ ਯਜਨਪੁਰੁਸ਼ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਿਤ ਨਾਮਕ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਸੁਬੰਧੂ ਬੋਧੀਸਤਵ ਤੁਸ਼ਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸ਼ਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ- ਬ੍ਰਹਮਾ (ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ), ਵਿਸ਼ਨੂੰ (ਨਾਰਾਇਣ), ਸ਼ਿਵ (ਰੁਦਰ), ਗਣਧਿਪਤੀ ਗਣੇਸ਼, ਕਾਰਤੀਕੇਯ, ਧਰਮਰਾਜ, ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ, ਆਰਿਆਮਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ, ਭੈਰਵ, ਵਨ, ਅਗਨੀਦੇਵ, ਕਾਮਦੇਵ, ਚੰਦਰ, ਯਮ, ਹਿਰਨਯਗਰਭ, ਸ਼ਨੀ, ਸੋਮ, ਰਿਭੂ। , ਰੀਤ, ਦਯਾਉਹ, ਸੂਰਜ, ਜੁਪੀਟਰ, ਵਾਕ, ਕਾਲ, ਭੋਜਨ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਰਬਤ, ਧੇਨੁ, ਇੰਦਰਾਗਨੀ, ਸਨਕਾਦੀ, ਗਰੁੜ, ਅਨੰਤ (ਬਾਕੀ), ਵਾਸੁਕੀ, ਤਸ਼ਕ, ਕਾਰਕੋਟਕ, ਪਿੰਗਲਾ, ਜੈ, ਵਿਜੇ, ਮਾਤਰਿਸ਼੍ਵਨ, ਤ੍ਰਿਪ੍ਰਪਤਿਆ, ਅਜਾ ਏਕਪਦ।, ਆਪ, ਅਹਿਤਰਬੁਧਨਿਆ, ਅਪਨਪਤ, ਟ੍ਰਿਪ, ਵਾਮਦੇਵ, ਕੁਬੇਰ, ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਮਿੱਤਰਾਵਰੁਣ, ਈਸ਼ਾਨ, ਚੰਦਰਦੇਵ, ਬੁਧ, ਸ਼ਨੀ ਆਦਿ।

ਹੋਰ ਦੇਵੀ- ਦੁਰਗਾ, ਸਤੀ-ਪਾਰਵਤੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ, ਭੈਰਵੀ, ਯਾਮੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪੂਸ਼ਾ, ਆਪ ਸਵਿਤਾ, ਊਸ਼ਾ, ਔਸ਼ਧੀ, ਅਰਣਿਆ, ਰਿਤੂ ਤਵਸ਼ਤਾ, ਸਾਵਿਤਰੀ, ਗਾਇਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ, ਭੂਦੇਵੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸ਼ਚੀ, ਦੀਤੀ, ਅਦਿਤੀ, ਦਾਸ। ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਆਦਿ।

ਸਿੱਟਾ: ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ‘ਕੋਟਿ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰੋੜ’ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 33 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਪਦਾਰਥ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, 33 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *