ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਅਟਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂਘਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੱ-ਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਆਣ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਧੋ-ਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਸਾ

ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੇ-ਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕੀਏ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ-ਖ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾ-ੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੁ-ਸ਼-ਹਾ-ਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ-ਦੇ-ਸ਼ ਦੀ ਪਾ-ਲ-ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁ-ੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰ-ਦ-ਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗ-ਲ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

<strong>ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ</strong>
<iframe width=”853″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/CZKQ33-cEtk” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *