2024 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਰੋੜਪਤੀ

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਵਰਲਕਸ਼ਮੀ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ.

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ
ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਓ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਸ਼ੰਖ, ਕੌੜੀ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਮੱਖਣ, ਬਾਤਾਸ਼ਾ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਤਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਖੁਰਾਕ ਖੰਡ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਯੰਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੋ
ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਘਰ ਕੁਸ਼ ਲਿਆਓ
ਪੁਸ਼ਯ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਮੂਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ‘ਚ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *