ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੁਦ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਹਰਨਮਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਬਲਵਾਨ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਬੁੱਧੀ ਸਾਥ ਹੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਜਾ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ 11 ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਇ ਨਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮ ਹਮ ਨਮਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਅਕਿਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲ ਆਕਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਜ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਛੇਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਠਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਚੌਲ ਚੜਾਓ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਆਰਵੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਗਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਾਰਵੇਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਤੇਰਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 14ਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 15ਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਵਾਰਥ ਰਹੇਗਾ ਸਵਾਸ ਸਵੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। 16ਵੇਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਲ ਕੰਠ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਸਤਵੇਂ ਦੇ

ਕੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹੋਮ ਹਨੂਮ ਅਤੇ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਅਵੀਂ ਹਨੁਮਤੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਵੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 20 ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ 21 ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਪੰਜ ਮਾਲਾ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 22 ਨੰਬਰ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ 23 ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੌਲ ਚੜਾਓ ਜੇ

ਮੰਗਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੌਲ ਚੜਾਓ ਜੇ 24 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਬੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ 28ਵੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। 29 ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 23 ਨੰਬਰ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੋ ਵਾਧਾ ਵਰਤ ਕਰੋ 31 ਨੰਬਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ 47 ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ

32 ਨੰਬਰ ਜੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਿਵਤਾਨ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 34 ਨੰਬਰ ਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰੋ ਪੈਂਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁੱਧ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਸਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੈਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰੋ 78ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ 39ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਰ ਚ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਚਾਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ 41ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਤਾਲਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ 43 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 44 ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 45 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 46 ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੜਤਾਲਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨਿੰਚਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸਮਸਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

<iframe width=”656″ height=”369″ src=”https://www.youtube.com/embed/t7aKZ6qfYK0″ title=”ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ#upay” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *