ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲੋ ਇਹ 10 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਇਸ ਦਾ ਬੈਲਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣਗੇ,ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਆਂਤੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜੁਕਾਮ ਕਫ ਦਮਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਭ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਤ ਰੋਗ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਯ ਪਿਤ ਤੇ ਕਾਫ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *