3 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਦਊ ਇਹ ਨੁਸਖਾ-ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 3 ਪਤਨੀਆ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾ ਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹ-ਮ-ਸ-ਫ਼-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ .ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲ ਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਚੀ ਖੁਰਦ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਵਿੱਤਰੀ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਜੈਫਲ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਬੈ ਮਨਸੂਰ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾ ਮ ਬੈਵਨ ਸੁਰਖ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਸਵਗੰਧਾ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ

ਸਾਂਵਲ ਪੰਜਾਹ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਗ ਮੁਖੀ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿ ਆ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ .ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ

 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੋ-ਲੀ ਘੰਟਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਐਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼-ਰ-ਮਿੰ-ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਗੋ-ਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਢੰ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *