ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ 1 ਛੋਟਾ ਜਾ ਉਪਾਅ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰੋਗ, ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਂਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਾ ਜੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੁਰਵਾ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਦੁਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰੋ-ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਣੇਸ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨੋ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪਹਿਨੋ। ਗਣੇਸ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਘਾਹ ਖੁਆਓ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਘਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧ, ਧਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ-ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਓ। ਨਾਲੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਵੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *