ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ,ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਗੈਸ ਜਲਣ ਐਸੀਡਿਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੀੰਬੂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਕੋਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੀਬੂ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਚਿਕਨਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਚਿਕਨਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲੋਵੀਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਚਾਰ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਓਬੀਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਦਰਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਦਹਜਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਦਰਕ ਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿਬੂ ਦਾ ਰਸ ਚਾਰ ਚਮਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇਇਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਮਬਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖੁਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਚਣ ਲੱਗੇਗਾ 30-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਲਣ ਵੱਧ ਹਜਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਗੈਸ ਜਲਨ ਕਬਜ਼ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *