ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਪਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਹੀ ਟਾਇਮ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੇਟ ਚ ਤੇਜਾਬ ਬਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹਿਲਦੀ ਡੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਤੇਜਾਬ ਨਹੀ ਬਣਾਏ ਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵੀ ਤੇਜਾਬ ਨਹੀ ਬਣਾਏ ਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *