ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇਚਮਤਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਧੁਨ ਵੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹੀ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਢਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤਕ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੰ-ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਪਗ ਦੋ ਕਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਚਾਰ ਇੱਕ

ਕਟੋਰੀ ਆਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਤਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *