ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਥਾਇਰਡ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੁੱ-ਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ,

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰ-ਸੂ-ਲੀ-ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ-ਲੱਡ- ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ,

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ-ਲ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ,

ਹੁਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇ-ਨ-ਸੁ-ਲਿ-ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ,

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿ-ਆ-ਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥ-ਕਿ-ਆ ਟੁੱ-ਟਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਖਾਓ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਓ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ

ਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਵੋ,ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨੌਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ-ਨਾ-ਕਾ-ਰਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ,

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ,ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱ-ਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *