18 ਫਰਵਰੀ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ-ਕਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਪਾਅ:- ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਉਪਾਅ :- ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮਾਲਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਓ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਾਅ :- ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਪਾਅ:- ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਲਈ ਗੁੜ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਾਅ :- ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਿਉ। ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮੋਦਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ. ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ:- ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੁਆਓ। ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਪਾਅ:- ਕਮਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ‘ਤੇ 108 ਵਾਰ ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਤਸਲਯ ਨਮ: ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰਹੇਗੀ।

ਉਪਾਅ :- ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਓਮ ਸਵੱਛ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਯ ਨਮ: ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਸ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਓ। ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ. ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਉਪਾਅ:- ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ 11 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਾਅ:- ਬਲੌਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ. ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਵਧੇਰੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ।

ਉਪਾਅ :- ਦਸ਼ਰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸ਼ਨੀ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *