ਪਿੱਤ,ਧੱਫੜ,ਖੁਜਲੀ ਲਈ 11 ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋ ਇਲਾਜ-ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਜਲੀ ਕਰਨ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੇ ਬਰਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਜਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕੁਝਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਟਾਣੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਾਦ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਮੜੀ ਤੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇ ਬਣਾ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੇਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਮ ਅਤੇ ਦਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਿਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਾ ਕੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਐ

ਲੋਵੀਰਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਓ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਵਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਵਾਇਨ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *