ਸੋਮਵਾਰ: ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ

ਸੋਮਵਾਰ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਨੇ ਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਮਾਤਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਟਿਵ ਵਾਈਜ ਆਉਂਦੀ ਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ

ਉਹ ਪੋਜੀਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਤਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਤਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਜਾਂ ਨੂੰਗੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਰੀਜ਼ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਜ ਮਿਨਟ 10 ਮਿਨਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਰੂਰ ਪੀਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ

ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਚੰਦਰੇ ਇੰਨੀ ਇਸਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹ ਸਭ ਇਕਦਮ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਕੱਲ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ 9 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਫਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *