ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ

ਦੋਸਤੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨ 20 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਸਣ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਛਾਲੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨੁਸਖਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਰਬੰਦੀ ਹੈ ਲਾਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿਓ ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *