ਸਾਵਧਾਨ-ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਦਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਦਹੀਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜਿਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਹੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਹੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਲੀਨੀਕਲੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਹੀਂ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਆਵਸੇ ਪਿੰਪਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਣਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਨ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਜ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *