ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਸਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਬਾਰੇ ਲਸਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਸਣ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਗੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤ ੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਜਰ ਗਾਜਰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਗਾਜਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਉਪਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਗੁਣ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੌਂਗ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੌਂਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰਾਸੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ ਅਜਵਾਇਨ ਅਜਵਾਇਨ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਵਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਥੀਮੋਲ ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਟ ਅਜਵਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇਯ ਚੈਨਲ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੌਂਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰਾਸੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ ਅਜਵਾਇਨ ਅਜਵਾਇਨ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਵਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਥੀਮੋਲ ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਟ ਅਜਵਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *