ਕਮਰ ਦਰਦ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ Gap-joint Pain ਦਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਟੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ

ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾੲਟਿਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਰੋ-ਗ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਜੋਡ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ

ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂ-ਟੀ ਸਵੈਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ

ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕੜਣ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8950741741,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *